STS Fryderyk Chopin z uczniami Niebieskiej szkoły 1 kwietnia powróci do Szczcina