"Żeglowanie po wodach pływowych" - recenzja książki