Polska załoga Tarnackiego w prestiżowych regatach FASTNET