Współczesna Armada z polskim akcentem | Zygmunt Choreń pobił swój własny rekord!