Żeglarski zlot polonijny z okazji 100-lecia niepodległości