Duży jacht… duża frajda. Mały jacht… większa frajda!