Kryształowy Żagiel 2020 – to jest czas zgłaszania kandydatur