Kolejny medal Agaty Barwińskiej w międzynarodowych regatach